O nas

Anna Balcerzak

Wykształcenie

 • 2018r. – 2019r. Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy oddział w Warszawie – Specjalność: Edukacja integracyjna i włączająca.
 • 2015r. – 2017r Studia Podyplomowe – Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie – Specjalność: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Terapii Pedagogicznej.
 • 2006r. – 2008r. Studia Magisterskie – Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie – Specjalność: Edukacja Zdrowotna z Profilaktyką Uzależnień.
 • 2004r. – 2006r. Studia Podyplomowe – Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie – Specjalność: Pedagogika Przedszkolna.
 • 2001r. – 2004r. Studia Licencjackie – Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie – Specjalność: Pedagogiczna Terapia Zajęciowa z Rewalidacją Indywidualną.
 • Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej (270h)

Szkolenia

 • Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym.
 • Szkolenie „Trening Zastępowania Agresji TZA – model pracy terapeutycznej dzieci i młodzieży.
 • Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”
 • Szkolenie II-go Stopnia w Zakresie Terapii Integracji Sensorycznej –
  Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie.
 • Szkolenie I-go Stopnia w Zakresie Terapii Integracji Sensorycznej –
  Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie.
 • Członkostwo: Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej.
Katarzyna Szymańska

Katarzyna Szymańska

Wykształcenie

 • 2019 – 2020 Studia Podyplomowe – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy oddział w Warszawie – Specjalność: Pedagogika Specjalna
 • 2018 – 2019 – Przygotowanie Pedagogiczne – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
 • 2015 – 2019 Studia Licencjackie – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe, specjalizacja: Zarządzanie Bezpieczeństwem Międzynarodowym
 • 2014 – 2019 Studia Jednolite Magisterskie – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie – Kierunek: Psychologia Wspierania Jakości Życia, specjalizacja: Psychologia Społeczna i Kulturowa oraz Psychologia Edukacji i Komunikacji

Szkolenia

 • Szkolenie „Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
 • Szkolenie „Autyzm – zrozumieć spektrum. Zindywidualizowane spojrzenie na ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • Szkolenie „Złość i agresja ucznia wobec nauczyciela – sposoby radzenia sobie”
 • Warsztat „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”
 • Warsztat „Negocjacje międzynarodowe”
Katarzyna Szymańska