Psycholog

Konsultacja psychologiczna

Konsultacje psychologiczne to forma pomocy, w trakcie której rodzice uzyskują wsparcie i cenne wskazówki które będą fundamentem pewnych zmian w relacji z dzieckiem.

Cele

  • Uzyskanie wsparcia,
  • Uzyskanie licznych odpowiedzi i wskazówek np. jak motywować do działania, jak rozmawiać z dzieckiem, wspierać w nauce, jak reagować w przypadku zachowań niewłaściwych dziecka.

Spotkania psychoedukacyjne dla dzieci

To proces długotrwałych oddziaływań mających na celu wspomaganie funkcjonowania dziecka w codziennym życiu np. w szkole, domu oraz zwiększenie skuteczności działania, wspieranie w rozwoju. Spotkania psychoedukacyjne mogą pomóc dziecku w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi oraz ułatwić wzajemne relacje.

Cele

  • Zmniejszenie niepożądanych zachowań,
  • polepszenie komunikacji międzyludzkiej,
  • nauka nowych, korzystniejszych form zachowania,
  • poprawa koncentracji uwagi, radzenia sobie z emocjami.

Pomoc w sytuacji kryzysowej

Interwencja kryzysowa to forma intensywnej pomocy psychologicznej udzielanej osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji i nie jest w stanie sobie z nią poradzić. Pomoc kryzysowa obejmuje wsparcie w przypadku choroby bliskiej osoby, konfliktu w rodzinie, rozwodu itp.

Cele

  • przywrócenie równowagi,
  • złagodzenie występujących u poszkodowanego pacjenta objawów,
  • pomoc w zrozumieniu sytuacji,
  • zapobieganie niewydolności psychospołecznej.