Terapia ręki

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

 • z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
 • z zaburzeniem precyzji ruchu
 • z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej,
 • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych,
 • z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).

Terapia ręki ma na celu:

 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • wzmacnianie koncentracji,
 • usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców,
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
 • ukształtowanie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała.
 • dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie przez dziecko różnych kształtów i struktur materiałów oraz ich rozróżniania