Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych skierowane są do wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi. Przeznaczone są zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak i młodzieży. Trening umiejętności społecznych polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, czyli takich konkretnych zachowań stosowanych do zaistniałej sytuacji, ale także na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych. Uczestnik treningu nabywa wachlarz zachowań, które może skutecznie wykorzystać w konkretnej rzeczywistej sytuacji.

Celem TUS jest modyfikacja zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Powyższe cele osiągane są przez:

  • uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb,
  • trening umiejętności komunikacyjnych,
  • zmianę zachowań na bardziej efektywne społecznie,
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
  • poznanie metod radzenia sobie z emocjami,
  • pracę nad przestrzeganiem zasad,
  • uczenie odreagowania napięć emocjonalnych,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.