Trening Zastępowania Agresji

TZA – ART –  to trening kontroli złości. Jego celem jest nauczenie uczestników hamowania złości, jest warsztatem kształtującym zdolności asertywne.

Trening uczenia zachowań alternatywnych wobec agresji składa się z trzech komponentów:

Trening nabywania umiejętności prospołecznych polegający na uczeniu umiejętności, które służą zastępowaniu niekontrolowanych zachowań destrukcyjnych, zachowaniami konstruktywnymi (uczenie tego co należy robić w trudnych sytuacjach);
Trening kontroli złości (emocji), którego celem jest podwyższenie poziomu samokontroli, ograniczenie oraz kontrolowanie gniewu i agresji;
Trening wnioskowania moralnego – odkrywanie wartości i podejmowanie decyzji moralnych.
Uczestnicy zajęć poznają znaczenie wartości i norm, uczą się kontrolować swoje emocje oraz uczą się zastępować dotychczasowe agresywne reakcje zachowaniami akceptowanymi społecznie. Dzięki temu poszerzają wachlarz możliwych reakcji.